تور ارزان ارمنستان: اتصال ایران به ارمنستان از راستا تازه

به گزارش تور انگلیس، تهران (پانا) - به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی راستا ترانزیتی تازه تحولی در ارتباط ایران با ارمنستان و اروپا در راستا شمال-جنوب خواهد بود. این محور مالی و قابل رقابت با سایر کریدورهای موازی در راستا شمال-جنوب است.

تور ارزان ارمنستان: اتصال ایران به ارمنستان از راستا تازه

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

به گزارش ایران، ایران در پی این است تا مزیت های ترانزیتی خود را با احداث جهتهای تازه بین المللی ارتقا بخشد. جهتهای جاده ای، ریلی و دریایی تازه با همین هدف ساخته شده یا در حال راه اندازی است که دسترسی ایران و بعلاوه کشورهای جنوب به شمال و اروپا را راحت تر می نماید، زمان حمل ونقل را کاهش می دهد و هزینه های حمل هم به تبع آن کمتر خواهد بود.

خیرالله خادمی، معاون وزیرراه و شهرسازی، با اشاره به فعالیت های مشترک ایران با کشورهای همسایه، ساخت جهتهای تازه همزمان با تکمیل محورهای در دست احداث را برنامه بلندمدت برای توسعه راه های بین المللی ایران دانست.

خادمی گفت: جهتهای ترانزیتی ما علاوه بر اتصال ایران و کشورهای همجوار به سایر نقاط دنیا، جهتهای منطقه ای هم محسوب می شوند.به این ترتیب مزیت های محورهای بین المللی فقط محدود به دسترسی به اروپا نیست.

اتصال ایران به ارمنستان از جهت تازه

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محور ترانزیتی در دست ساخت از ایران به ارمنستان گفت: در میان جهتهای موجود و در حال احداث، این جهت برای ایران، ارمنستان و بعلاوه کشورهایی که از آن بهره برداری خواهند کرد، اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل اضافه نمود: از سال های گذشته ایران و ارمنستان برنامه ای درازمدت برای ارتقای کریدور شمال -جنوب دارند که به مسائل سیاسی اخیر هم ربطی ندارد. بر این اساس قرار است کریدور تازهی با طول کمتر و مشخصات بهتر به وسیله احداث تونل ها و پل های متعدد میان دوکشور ساخته گردد. قسمت شمالی این کریدور از ایروان به سمت گرجستان ساخته شده است. قسمت جنوبی این کریدور که به سمت ایران می آید و در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته است به طول 64 کیلومتر در دست ساخت است. با ساخت این محور، جهت ترانزیتی شمال-جنوب از ایران به سمت ارمنستان به نصف کاهش پیدا می نماید و کریدوری مالی و قابل رقابت با سایر کریدورهای موازی در جهت شمال-جنوب خواهد بود.به گفته خادمی این پروژه، سنگین و با احجام بالا است که با مشارکت پیمانکاران و مهندسان ایرانی ساخته می گردد. خادمی گفت: توافق های ساخت این جهت در حال اجرا است. این کریدور تحولی در ارتباط ایران با ارمنستان و در جهت شمال-جنوب خواهد بود.

خادمی گفت: جهت ارتباطی از مرز ایران به سمت مرز ارمنستان و سپس به سمت گرجستان، قفقاز و اروپا است. این یک کریدور مهم منطقه ای و بین المللی است. برنامه ارمنستان در بلندمدت ساخت قطعه 4 این کریدور سراسری است و ایران برای احداث آن اعلام آمادگی نموده است.

تردد کامیون ها از جهت تازه

موضوع دیگری که معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تسهیل تردد حمل بار و مسافر از مرزهای شمالی به آن اشاره نمود ساخت گذرگاهی تازه است تا کامیون هایی که در جهت کشور ارمنستان تردد می نمایند بدون عبور از کشور آذربایجان مستقیم از مرز ایران به سمت ایروان بفرایند.

در جریان جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بخشی از جهت اصلی ترازیت و انتقال بار کامیون های ایرانی به ارمنستان (21 کیلومتر)که پیش تر متعلق به ارمنستان بود، در کنترل کشور آذربایجان در آمد.بعد از آن، جمهوری آذربایجان گفت که از کامیون ها و تریلی هایی که از ایران از این جهت 21 کیلومتری عبور می نمایند، عوارض می گیرد. به این ترتیب کامیون های عبوری از ایران به سمت ارمنستان باید یک بار عوارض برای جهت 21 کیلومتری که در مرز آذربایجان است و یک بار هم عوارض برای ورود به کشور ارمنستان بپردازند که این موضوع موجب افزایش هزینه کامیون ها و در نهایت افزایش هزینه حمل شده است.

به همین علت و برای کاهش هزینه حمل، جهت جایگزینی قرار است ساخته گردد تا کامیون ها به جای عبور از 21 کیلومتر جهت در مرز آذربایجان به صورت مستقیم وارد ارمنستان شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص شرح داد: جهت فعلی ایران تا ایروان مرکز کشور ارمنستان نزدیک به 400 کیلومتر است که یکی از کریدورهای ترانزیتی بین المللی و منطقه ای محسوب می گردد که از ایران و به وسیله ارمنستان به گرجستان-قفقاز و سپس به سمت اروپا اتصال دارد. بنابراین، این کریدور، یکی از مهم ترین محورهای ترانزیتی شمال به جنوب ایران و ارتباط بین ایران و ارمنستان از این محور است. در نزدیک به 21کیلومتر از طول این جهت 400 کیلومتری، اخیراً به خاطر نزاع میان ارمنستان و آذربایجان و جدایی قره باغ از ارمنستان و مسائل پیش آمده بعد از آن، در محدوده مرزی آذربایجان قرار گرفته است. کشور آذربایجان بابت این جهت 21 کیلومتری از کامیون های عبوری ایران که به مقصد ارمنستان می فرایند، عوارض می گیرد که این عوارض علاوه بر عوارضی است که کامیون ها برای ورود به ارمنستان می پردازند. یعنی کامیون های ما بابت ورود به ارمنستان چون باید جهتی 21 کیلومتری در مرز آذربایجان را طی نمایند یک بار به آذربایجان عوارض می دهند و با عبور از این جهت و ورود به ارمنستان دوباره باید عوارض بپردازند.

خادمی گفت: پرداخت دوبار عوارض مورد اعتراض کامیونداران و مسافران است. برای تسهیل عبور مسافران و کامیون ها دو راه پیش رو است یا باید عوارض اضافی حذف یا اینکه جهت تازهی جایگزین این جهت 21 کیلومتری گردد تا ترددی در این جهت نداشته باشیم. با ارمنستان مذاکرات و توافق های خوبی داریم تا جهتی تازه برای دسترسی بار و مسافر از ایران به ارمنستان فراهم گردد. در مرحله اول و به صورت فوری، راهی جایگزین به صورت کنارگذر برای جایگزینی جهت 21 کیلومتری در حال احداث است که بخش اول این جهت حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. در مرحله دوم اقدام اساسی تری انجام خواهد شد و آن ساخت محور 31 کیلومتری است که 19 کیلومتر آن راه تازه و 12 کیلومتر راه موجود است. بنابراین با این دو جهت، محوری تازه در آن منطقه خاص از مرز آذربابجان ایجاد می گردد تا بار و مسافر نیازی به عبور از 21 کیلومتر راه در مرز آذربایجان نداشته باشد. جهت تازه کوتاه تر از جهت قبل است بنابراین با راه اندازی آن، هزینه جابه جایی هم کاهش خواهد یافت. اما در عین حال به خاطر اینکه محور 21 کیلومتر در مرز آذربایجان متروکه نگردد، در توافق با ارمنستان، کنارگذری در این جهت که جاده ای تازه است در همان محدوده ساخته می گردد.

خادمی اضافه نمود: البته ما جهت ترانزیتی هم از ایران به سمت جمهوری آذربایجان داریم که آن جهت هم برای هر دو کشور دارای اهمیت است و در حال حاضر در حال بهره برداری است. بعلاوه ساخت جهت ریلی از آستارا در ایران به سمت آستارا در آذربایجان، که بخش آخر از کریدور ریلی شمال-جنوب است هم در دست ساخت است که این جهت هم بسیار برای رونق ترانزیتی ما و کشورهای منطقه مهم است. کریدور شمال-جنوب به اسم کریدور اصلی و پراهمیت برای ما، می تواند عایدی ترانزیتی خوبی داشته باشد، که این انتظار با ساخت قطعه پایانی کریدور ریلی شمال-جنوب محقق می گردد.

علاوه برجهت جاده ای و ریلی، در دو سال اخیر جهت دریایی از دریای خزر به سمت روسیه فعال شده است و بنادر شمالی نقش مهمی در انتقال بار از جنوب به شمال را ایفا نموده اند. برهمین اساس بنادر امیرآباد در مازندران و بعضی بنادر گیلان به اسکله پهلوگیری کشتی های رو- رو برای انتقال کامیون و واگن های باری مجهز شده است. تأمین کشتی های رو- رو می تواند این جهت را برای انتقال کالا از ایران به سمت اروپا به اسم جهتی امن و کم هزینه قرار دهد. با راه اندازی خطوط کشتیرانی از بنادر شمالی ایران به سمت روسیه، حمل کالا به صورت مستقیم انجام خواهد شد و صادرنمایندگان می توانند از مزایای حمل ونقل دریایی هم بهره مند شوند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 4 آبان 1400 بروزرسانی: 4 آبان 1400 گردآورنده: tour-england.ir شناسه مطلب: 1185

به "تور ارزان ارمنستان: اتصال ایران به ارمنستان از راستا تازه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور ارزان ارمنستان: اتصال ایران به ارمنستان از راستا تازه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید