هدف نهایی گردشگری زدودن فقر از جوامع است

به گزارش تور انگلیس، ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده و گفته های کارشناسان حوزه گردشگری، هدف نهایی گردشگری زدودن فقر از جوامع است.

هدف نهایی گردشگری زدودن فقر از جوامع است

ناصر رضایی، رئیس پژوهشکده توریستی در نشست مجازی توریستی پایدار و میراث دنیای با اشاره به محدودیت هایی که برای ثبت دنیای میراث دنیای هر کشور در در نظر گرفته شده، گفت: کشورها هر ساله تنها می توانند دو اثر را به ثبت دنیای برسانند.

وی با اشاره به ثبت دنیای جنگل های هیرکانی گفت: حتی این ثبت های دنیای هم شکننده هستند و باید با توجه به تغییرات اقلیمی که شاهد آن هستیم توجه ویژه ای به ثبت های دنیای اجرا شده داشته باشیم. وی با توجه به این که توسعه پایدار توریستی بر پایه سه اصل اقتصاد، اجتماع و محیط زیست بنا شده است، گفت: برقراری توازن بین این سه رکن منتج به توسعه پایدار توریستی در هر کشوری می گردد. امروزه توریستی با سرعت زیادی در حال توسعه و فراگیر شدن است. این توسعه مستلزم آگاهی افراد از تاثیرات توریستی بر محیط و پذیرایی توریستی است.

بنابراین صنعت توریستی در عین سوددهی مالی باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که کمترین تأثیر تخریب را برای جوامع میزبان و محیط داشته باشد و در عوض منافع مردم بومی را هم تامین کند.

رضایی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان این که توسعه پایدار توریستی و توسعه ای است که در آن توازن و ارزش ها و کیفیت اخلاقیات جوامع محلی حفظ گردد، گفت: تلاش می گردد، توسعه متعادل و همه جانبه جایگزین توسعه صرفاً مالی گردد.

وی با بیان اینکه در این دیدگاه توسعه توریستی، با استفاده از منابع موجود پاسخ به احتیاجهای مالی اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات توریستان در نظر گرفته می گردد، اضافه کرد: با این نگرش می توان وحدت و یکپارچگی هویت فرهنگی، حفظ سلامت، محیط زیست و رفاه مردم محلی را هم تامین کرد.

رضایی پیرامون اینکه هدف نهایی توریستی زدودن فقر از جوامع است، گفت: سه عامل اصلی در توریستی عبارتند از توریستان (مهمان)، مردم منطقه (بومیان میزبانان) و ویژگی های مقاصد (جاذبه ها) ابعاد اصلی توریستی سرمایه، مدیریت و فناوری و دو رکن فرعی عوامل طبیعی و مجموعه میراث فرهنگی است.

وی در ادامه با بیان اینکه توریستی پایدار نقش بسزایی در تنظیم روابط بین مکان توریستی و توریستان دارد، گفت: این رابطه باید پویا و سازنده باشد تا آسیب های محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده و در نهایت رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورد و به رشد اقتصاد ناحیه یاری کند. توسعه توریستی پایدار بر بهبود زنجیره عرضه تولیدات محلی، تشویق صنایع و حرفه های محلی، توسعه متناسب با ظرفیت زیست محلی و افزایش ثبات عایدی توریستی تاکید دارد.

هدف اصلی توسعه پایدار خاتمه دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جاست، توسعه پایدار اهداف زیادی دارد اما مهمترین و اصلی ترین هدف آن خاتمه دادن به فقر است.

رضایی پیرامون اینکه هدف نهایی توریستی زدودن فقر از جوامع است، اضافه کرد: توریستی نیروی موثر در کاهش فقر، اشتغالزایی و برقراری عدالت اجتماعی است. توسعه توریستی بخشی از اعتبار لازم را برای بهبود بخشیدن به خدمات و تسهیلات جوامع محلی تامین می نماید. اگر منابع توریستی در سطح جوامع و منطقه ها یک کشور به درستی توزیع گردد سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد بعلاوه توسعه توریستی موجب شتاب گرفتن و شهرنشینی در مفهوم مثبت آن و توسعه روستایی و جلوگیری از سیل مهاجرت روستاییان به سمت شهرها و مراکز صنعتی می گردد.

وی در بخش دیگر سخنانش در مورد آثار و کارنمودهای توریستی پایدار گفت: توریستی موجب توسعه یکپارچگی و انسجام همگرایی اجتماعی-فرهنگی و تقویت وحدت و وفاق ملی می گردد؛ استحکام دوستی ها، توسعه صلح و امنیت دنیای از دیگر آثار و کارنمودهای توریستی پایدار است.

رئیس پژوهشکده توریستی پژوهشگاه میراث فرهنگی و توریستی درخصوص اصول توریستی پایدار گفت: استفاده از ماهیت پایدار گونه منابع، کاهش بیش از حد مصرف و اتلاف، حفظ تنوع، برنامه ریزی، حمایت از نظام اقتصاد محلی مشارکت اجتماع های محلی، مشاوره با افراد ذی نفع و عامه مردم، آموزش خدمه، مسئولیت بازاریابی صنایع توریستی و انجام تحقیق از جمله موارد اصول توریستی پایدار است.

این کارشناس حوزه توریستی در مورد ایران و توسعه پایدار توریستی گفت: ایران با داشتن آثار تاریخی، هنری و مذهبی فراوان بعلاوه جاذبه های متعدد طبیعی و فرهنگی و اقلیم چهار فصل صندلی بسیار مطلوبی در جذب توریست دارد، بعلاوه به علت موقعیت مناسب و دسترسی از دو سمت به دریا و طبیعت متنوع شرایط خوبی برای انواع زیر مجموعه های توریستی دارد.

وی با بیان اینکه توریستی در ایران یکی از زیباترین و در عین حال در دسترس ترین رویدادی است که می توان آن را با کم هزینه ترین برپا کرد و بیشترین عایدی را به وسیله آن کسب کرد، گفت: اگر این ظرفیت با آگاهی رسانی و بسترسازی اجتماعی، فرهنگی و مالی در زمینه جذب توریست داخلی فعال عمل کند با فراهم کردن امکانات تازه در زمینه جذب توریست خارجی هم می توان اقدام کرد.

رضایی گفت: آموزش نحوه استفاده از امکانات محیط بر اساس اصول پایدار اهمیت بسزایی دارد این آموزش ها در جهت حفظ و بهره برداری از مواهب و امکانات طبیعی جامعه میزبان منجر به پایداری توریستی و نهایتا توسعه پایدار در جامعه خواهد شد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به خلاصه تاثیرات همه گیری کرونا در سال 2020 پرداخت و گفت: هشتصد و پنجاه میلیون تا 1.1 میلیارد کاهش در تعداد مسافر بین المللی بیش از 910 میلیارد دلار آمریکا تا 1.2 تریلیون دلار ضرر عایدیهای صادراتی از توریستی بوده است. در این مدت 100 تا 120 میلیون شغل توریستی مستقیم در معرض خطر قرار گرفته و در بسیاری از منطقه ها با محدودیت های 100 درصدی سفر روبرو بودیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و توریستی اضافه کرد: توریستی در بحران های گذشته تاب آوری خود را اثبات نموده است. توریستی داخلی در این مدت می تواند یک ضربه گیر باشد که البته پشتیبانی حاکمیتی از احتیاج های اصلی بخش توریستی خواهد بود.

وی اضافه کرد: توسعه پایدار توریستی در ایران احتیاجمند توجه به مولفه هایی است که در پیشبرد این هدف موثر هستند نگاهی به بند 34 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رمز توسعه توریستی را حمایت بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن دانسته است. واضح است که این جمله حرف تازه ای نیست و سالهاست که در گوشه و کنار در بین مسئولان و دولتمردان و عوامل دست اندرکار در امر توریستی مطرح می گردد، شاید این جمله باید از حالت گفتار خارج شده و به شکل عملی به خود بگیرد و به صورت اجرایی پیاده گردد تا بتواند به طور ملموس آن را در جامعه دید و از نتایج آن بهره برد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار توریستی در ایران احتیاجمند آموزش، حمایت بخش خصوصی و توریستی رویداد محور است، گفت: آموزش مهمترین مولفه توسعه توریستی است. هچنین در بخش دوم، بخش خصوصی در صورتی که صحیح آموزش ببیند می تواند یکی از مولفه های مهم در توسعه توریستی باشد. توریستی رویداد محور می تواند در توسعه توریستی نقش موثری ایفا نماید.

رضایی در ادامه موارد توسعه پایدار توریستی در ایران گفت: امنیت و رعایت حقوق توریستی، توسعه امکانات زیربنایی و بعلاوه توسعه روابط با همسایگان از جمله عوامل توسعه پایدار توریستی در ایران خواهد بود.

وی در بخش خاتمهی سخنانش گفت: مهمترین موضوعی که در تحقیقات مختلف به آن اشاره شده و آن را راه حل برون رفت از بحران همه گیری کرونا می دانند آمده است، تغییر الگوی سفر، احتیاج به حمایت های دولتی، عدم بازگشت به توریستی انبوه، توریستی برنامه ریزی شده و با مدیریت دقیق رعایت شیوه نامه های بهداشتی در همه زمینه هاست.

بدون توریسم پایدار حفاظت بناهای تاریخی شدنی نیست

مینو اصفهانی، کارشناس حوزه توریستی در ادامه این نشست به سخنرانی پرداخت و به توسعه پایدار با توجه به توریسم و منطقه ها تحت حفاظت اشاره نمود و گفت: توسعه پایدار یک جریان پویا و پیوسته است و محدود به یک هدف نیست. فلسفه و پارادایم تازه در ایجاد و مدیریت منطقه ها تحت حفاظت، توسعه به همراه حفاظت از آن منطقه حفاظت شده است در این منطقه ها درها محوطه های حفاظت شده برای دسترسی عموم باز است و توسعه همه جانبه که یکی از اصول توسعه پایدار است در این محوطه ها مورد نظر است.

وی در ادامه به معرفی و مرور سه پروژه تحقیقاتی در 3 جغرافیای مختلف دنیا، در پارک ملی در آفریقا، ژئوپارک جزیره قشم در ایران و پارک ملی در نیوزیلند پرداخت. وی در مورد پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی گفت: این پارک ملی یکی از بزرگترین پارک های ملی دنیا می باشد که نمونه پیروز در توسعه توریسم در کنار حفاظت از منابع طبیعی به ویژه حیات وحش آن است.

اصفهانی اضافه کرد: ترکیب شگفتی از منابع طبیعی و منظرههای فرهنگی جامعه بومی ساکن در این منطقه وجود دارد قوانین سرسختانه اما قابل قبول و قابل اجرا برای بازدید از این پارک از سوی مسئولان تدوین شده است که شامل برنامه توسعه کوتاه میان و بلند مدت 50 سال است؛ در این پروژه مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. اما موضوعی که بسیار حائز اهمیت است توجه به توسعه در کنار حفاظت از این پارک ملی حائز اهمیت است.

وی در مورد میراث دنیای طبیعی و فرهنگی پارک ملی تانگاریرو در نیوزیلند گفت: این پارک یک نمونه پیروز در دنیا در توریسم طبیعت محور است برنامه توسعه توریسم در منطقه ها تحت حفاظت همراه با تازه ترین یافته های دانشگاهی و علمی و بازاریابی موثر و قدرتمند همراه بوده است در این پروژه هم توسعه به همراه حفاظت در نظر گرفته شده است.

اصفهانی در مورد ژئوپارک جزیره قشم گفت: این پارک هم غنی و بی نظیر از نظر منابع و منظره طبیعی و فرهنگی است. اما آنچه در ژئوپارک قشم شاهد هستیم این است که برای توسعه و حفاظت آن برنامه های تازه و عملی در نظر گرفته نشده است.

در شرح بیشتر مطلب بالا گفت: توسعه پایدار در محوطه های تحت حفاظت طبیعی و فرهنگی جریان فعالیت مداوم است. میتوان تنها به اسم یک هدف به آن نگریست بعلاوه محوطه های تحت حفاظت زنده و پویا هستند بنابراین برنامه های توسعه توریسم در این منطقه ها باید پویا و همواره در حال تغییر باشد. پایداری یک جریان سیستماتیک است که همین منابع موجود را در بر می گیرد احتیاج به ارزیابی و بازنگری به روزرسانی شدن مداوم دارد. وی گفت: توریسم پایدار در محوطه ای تحت حفاظت عامل مهم ماندگاری و پایداری محوطه ها بحساب می آید و بدون توریسم پایدار حفاظت پایدار هم شدنی نیست.

منبع: همگردی
انتشار: 23 مهر 1400 بروزرسانی: 23 مهر 1400 گردآورنده: tour-england.ir شناسه مطلب: 1174

به "هدف نهایی گردشگری زدودن فقر از جوامع است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هدف نهایی گردشگری زدودن فقر از جوامع است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید